Naše realizace instalací vířivých van prověří sami zákazníci

Vnitřní prostory

Prostor, kde bude vířivá vana umístěna, musí být po stránce stavebních požadavků zajištěn. Jestliže se chystáte zabudovat vířivku jako pevnou součást vybavení vašeho domu, a nepůjde jen o nafukovací přenosnou nádrž, musíte zajistit tzv. stavební připravenost. Tou se rozumí především statická nosnost terénu, odvod vody a elektrická instalace.

whirpool

Ve vnitřních prostorách půjde o zvýšení vlhkosti a případný kontakt s vodou, je tedy nutné pamatovat na vhodné materiály podlahové krytiny z hlediska odvodu vody a vlhkosti. Místnost by měla mít vybudované odvodní kanálky v podlaze. Značný vliv má také vlhkost, zvláště na výrobky ze dřeva. Zamezte šíření plísní a hniloby dostatečným větráním a použitými materiály obkladů stěn a nábytkem, který je vůči vlhkosti odolný.

Venkovní realizace

Solidní firma vám sdělí toto: „Naše realizace konzultujeme se zákazníkem a navrhujeme vhodné postupy, jak zabezpečit terén a prostředí, kde bude vířivka umístěna.“ Ve venkovním prostředí to znamená v první řadě zpevnění stavební plochy, jejíž pevnost přesahuje maximální nosnost vířivky. K tomu by se měl vyjádřit kvalifikovaný odborník – stavební technik nebo stavař. Nosnost se vypočítá z poměrových tabulek, kde se započítává jak hmotnost zařízení, tak i vody a koupajících se osob.

U betonového podloží to znamená vybavení výztužemi a zesílením na minimální tloušťku 10 cm. Neměli byste zapomínat opět na podlahové odvodňovací kanálky pro odvod dešťové vody, případně přetékající vody z nádrže.

voda

Elektrická instalace

Vířivé vany se zapojují buď na třífázové elektrické vedení jističe 16 Ampér, nebo jednofázové vedení s jističem 40 A. Pokud byste připojili vanu k jističi 20 A, nepoběží hydromasážní čerpadlo a nebude v provozu vytápění. Zároveň musí být vířivka zapojena do elektrického obvodu pod proudovým chráničem se zbytkovým proudem tři setiny Ampér. Ostatně, firma, která instalaci bude provádět, musí mít k dispozici proškoleného zaměstnance s patřičným certifikátem pro instalaci elektrických zařízení.