Nezařazené

Česká meziročně vzrostla o 5 %

Výrazně vyšší růst ve třetím čtvrtletí

            Růst HDP byl ve třetím čtvrtletí nejvyšší za poslední dva roky. Činil celých pět procent proti stejnému období roku 2016. Dobrou zprávou je rovněž fakt, že je růst rovnoměrně rozložen. Naposledy hospodářství takto posílilo ve třetím čtvrtletí roku 2015 a to na 5,7 procenta. Důvodem tak rychlého růstu naší ekonomiky, je především domácí poptávka. Podle analytiků se na tomto růstu podílela jak vyšší spotřeba domácností, tak větší investiční výdaje. Díky tomu zrychlil také růst mezd.
graf na burze

Spotřeba domácností a zahraniční obchod

            Kromě spotřeby domácností a investic, je dalším neméně významným faktorem také zahraniční obchod. Spotřebu zvyšuje klesající nezaměstnanost (v České republice nejnižší z celé Evropské Unie) se současně čím dál tím lepší finanční situací českých domácností. Konečná spotřeba domácností celkově vzrostla o 4,4 procenta. Lidé zkrátka utrácejí a to je pro ekonomiku moc dobře. Domácnosti těží z napnutého trhu práce. Spotřebitelů se navíc drží optimismus. Což je také dobrá zpráva pro příznivou ekonomickou situaci.

Rovnoměrnost růstu a vyšší investiční aktivita, příznivá situace zatím vydrží

            Díky tomu, že je ekonomický růst velmi dobře rozložen, je dobrým signálem toho, že růst, a tedy i příznivá situace budou nadále pokračovat i v příštích obdobích.
bankovky a mince

Česká ekonomika roste rychleji než EU i euro zóna

            V loňském roce Česká ekonomika rostla rychleji než zbytek Evropské unie i než celá euro zóna. Česká republika tak nadále zůstává premiantem v rámci Evropy, pokud jde o ekonomický růst. Jedná se o nejrychlejší růst za posledních deset let. Vstup do roku 2018 se nám po ekonomické stránce velmi vydařil. Podniková sféra navzdory nedostatku pracovních sil a zvyšujícím se nákladům zvyšuje svou produktivitu. Tento růst rovněž znamená také růst životní úrovně obyvatel České republiky a v nadcházejících letech ji přiblíží k vyspělejším západoevropským zemím.