Nezařazené

Česká meziročně vzrostla o 5 %


VýraznÄ› vyšší růst ve tÅ™etím Ätvrtletí

            Růst HDP byl ve tÅ™etím Ätvrtletí nejvyšší za poslední dva roky. ÄŒinil celých pÄ›t procent proti stejnému období roku 2016. Dobrou zprávou je rovněž fakt, že je růst rovnomÄ›rnÄ› rozložen. Naposledy hospodářství takto posílilo ve tÅ™etím Ätvrtletí roku 2015 a to na 5,7 procenta. Důvodem tak rychlého růstu naší ekonomiky, je pÅ™edevším domácí poptávka. Podle analytiků se na tomto růstu podílela jak vyšší spotÅ™eba domácností, tak vÄ›tší investiÄní výdaje. Díky tomu zrychlil také růst mezd.
graf na burze

SpotÅ™eba domácností a zahraniÄní obchod

            KromÄ› spotÅ™eby domácností a investic, je dalším neménÄ› významným faktorem také zahraniÄní obchod. SpotÅ™ebu zvyÅ¡uje klesající nezamÄ›stnanost (v ÄŒeské republice nejnižší z celé Evropské Unie) se souÄasnÄ› Äím dál tím lepší finanÄní situací Äeských domácností. KoneÄná spotÅ™eba domácností celkovÄ› vzrostla o 4,4 procenta. Lidé zkrátka utrácejí a to je pro ekonomiku moc dobÅ™e. Domácnosti těží z napnutého trhu práce. SpotÅ™ebitelů se navíc drží optimismus. Což je také dobrá zpráva pro příznivou ekonomickou situaci.

RovnomÄ›rnost růstu a vyšší investiÄní aktivita, příznivá situace zatím vydrží

            Díky tomu, že je ekonomický růst velmi dobÅ™e rozložen, je dobrým signálem toho, že růst, a tedy i příznivá situace budou nadále pokraÄovat i v příštích obdobích.
bankovky a mince

Česká ekonomika roste rychleji než EU i euro zóna

            V loňském roce Česká ekonomika rostla rychleji než zbytek Evropské unie i než celá euro zóna. Česká republika tak nadále zůstává premiantem v rámci Evropy, pokud jde o ekonomický růst. Jedná se o nejrychlejší růst za posledních deset let. Vstup do roku 2018 se nám po ekonomické stránce velmi vydařil. Podniková sféra navzdory nedostatku pracovních sil a zvyšujícím se nákladům zvyšuje svou produktivitu. Tento růst rovněž znamená také růst životní úrovně obyvatel České republiky a v nadcházejících letech ji přiblíží k vyspělejším západoevropským zemím.