Nezapojujte zásuvky doma sami


Kutilství je činnost, která je v naší zemi velmi rozšířena a navíc i podporována mnoha hobby markety. Propagace kutilství probíhá i formou reklamních spotů, a tak jsou zejména muži lákáni do tvůrčí činnosti i v televizi. To je samozřejmě velké plus, protože stále lepší je něco umět a vyrobit vlastníma rukama ve volném čase, než vysedávat po hospodách. Ne vždy je však kutilství namístě, kupříkladu v případě elektroinstalace. Rozvody elektro a zapojení koncových prvků, zejména zásuvek a vypínačů, by měl provádět odborník, tedy například elektrikář z Prahy 11. Nejde jen o to, vyhovět předpisům a zapojit tuto soustavu tak, aby byla plně funkční, ve hře je zejména majetek a lidské životy. Amatér se tu totiž může dopustit řady chyb, a ty pak mohou mít tragické dopady.

nářadí elektrikáře

Zásuvkové okruhy – montáž zásuvek a jejich oživení provádí elektrikář tak, aby byly na vhodném místě a zároveň propojeny odpovídajícím průřezem vodiče. Jestliže zásuvku umístíte v blízkosti vodního zdroje, může tu dojít k smrtelného úrazu. A zásuvky zapojené příliš tenkým vodičem mohou způsobit při vyšším odběru zkrat a nebezpečný požár.

Jističe – jističe se do rozvodné soustavy instalují jako jistící prvek při extrémních vlivech, jako je například přetížení elektrického obvodu. Pokud se tu umístí nevhodný jistič, nebude plnit svou funkci a nezabrání vznikajícím nebezpečným situacím.

nářadí elektro

Svítidla a vypínače – elektrikáři zapojují i vypínače schodišťové, aby bylo možno rozsvítit a zhasnout světlo z více míst v domě. Svítidla musí být opatřena vhodným krytem, což je velmi důležité zejména v exteriéru, aby do svítidel nepronikala vlhkost, voda či prach.

Bojlery, trouby, topení, třífázové motory – a další spotřebiče, které vyžadují samostatný okruh a jistič, také musí zapojovat odborník. I zde může vzniknout řada nebezpečných momentů, kterým elektrikář předchází, zatímco amatér se jich může dopustit.